>> Giới thiệu đoàn thanh niên

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2014-2017
                                    
 


Đ/c Nguyễn Đắc Thuận
Bí thư
 

 

 

Phó bí thư


Đ/c Trần Ngọc Khanh
Phó Bí Thư


Đ/c Bùi Thị Thanh Vinh
Phó Bí Thư

 

 


Đ/c Trần Bảo Anh
Ủy viên BCH


Đ/c Phạm Thị Thu Hồng
Ủy viên BCH


Đ/c Trương Đình Khôi
Ủy viên BCH


Đ/c Tống Dịu Hường
Ủy viên BCH


Đ/c Lê Thị Ngọc Thương
Ủy viên BCH


Đ/c Bùi Tuấn Anh
Ủy viên BCH


Đ/c Trần Võ Khải Anh
Ủy viên BCH


Đ/c Tôn Sang
Ủy viên BCH


 

BÍ THƯ ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ


BS. Huỳnh Lai

 

BS. Nguyễn Thế Dũng

 

BS. Nguyễn Văn Xáng

 

Trần Thái Hòa

 

 

ThS. Đinh Tấn Hùng


CN Nguyễn Xuân Hùng

BS. Lê Bá Nguyễn

BS. Từ Tấn Tài

 

DANH SÁCH CÁC CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN

Chi đoàn 2  

Trần Võ Khải Anh                           

Bí Thư

 

Dương Thị Phương Trâm                

Phó Bí thư

 

Trần Thị Minh Nguyệt                 

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Huỳnh Công Quốc                           

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Lê Trung Tín                                    

Ủy viên Ban chấp Hành

Chi đoàn 3  

Bùi Thị Thanh Vinh                         

Bí Thư

 

Bùi Tuấn Anh                                  

Phó Bí thư

 

Lê Thị Tuyết Nhung                        

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Nguyễn Huỳnh Bảo Nguyên           

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Nguyễn Thị Tưởng                           

Ủy viên Ban chấp Hành

Chi đoàn 4A

Trần Ngọc Khanh                             

Bí Thư

 

Phạm Ngọc Khánh My                    

Phó Bí thư

 

Lê Ngọc Đức Việt

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Vũ Minh Tiến  

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Nguyễn Minh Chung

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Chi đoàn 4B

 

Trương Đình Khôi

 

Bí Thư

 

Phạm Trầm Miên

Phó Bí thư

 

Ngyễn Thị Hồng Phúc

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Nguyễn Xuân Nam

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Ủy viên Ban chấp Hành

Chi đoàn 5

Trần Bảo Anh

Bí Thư

 

Đặng Lê Minh Trí

Phó Bí thư

 

Nguyễn Thị Thanh Nga

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Hồ Thị Ngân Thoa

Ủy viên Ban chấp Hành

Chi đoàn 6

Phạm Thị Thu Hồng

Bí Thư

 

Lê Thị Thanh

Phó Bí thư

 

Trần Thị Tuyết Vân

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Hoàng Ngọc Hoài

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Trương Thị Lệ Thủy

Ủy viên Ban chấp Hành

Chi đoàn 7

Tống Dịu Hường

Bí Thư

 

Trần Thị Mai Châu

Phó Bí thư

 

Phạm Thị Ánh Tuyết

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Lê Uyên Trang

Ủy viên Ban chấp Hành

 

Trần Thanh Thành

Ủy viên Ban chấp Hành

 

  
 Chuyên mục Quảng cáo
đại hội đảng lần thứ XI
học và làm theo đạo đức HCM
tư vấn sức khỏe
Sở y tế
Góc tâm tình nam giới

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 24040