Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
 

             TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHÁNH HÒA

    BAN GIÁM ĐỐC


 Giám đốc
BSCKII 
Phan Hữu Chính


Phó giám đốc


Phó giám đốc
BSCKII Nguyễn Thị Phương Mai

 Phó giám đốc
PGS.TS.BS Huỳnh Văn Thưởng

 

KHỐI VĂN PHÒNG
   

Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

BSCKI Trần Bảo Anh

Trưởng Phòng Tổ Chức Cán Bộ

ThS.BS Bùi Thị Thanh Vinh

 

   CN Đinh Tấn Hùng CN Đinh Tấn Hùng

Phòng Quản Lý Chất Lượng

 

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

ThS. Nguyễn Song Thất

Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị

Ths. Đinh Tấn Hùng


KS. Nguyễn Việt Hà
 ThS Phan Hữu Chính  ThS Phan Hữu Chính 

Trưởng Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế   

ThS. Nguyễn Việt Hà

Trưởng Phòng Điều Dưỡng

ThS. Nguyễn Huy Đoàn

Trưởng Phòng Công Tác Xã Hội

ThS. Đoàn Thị Thùy Loan


KHỐI LÂM SÀNG

BS.Trần Lê Anh Thi

Trưởng Khoa Cấp Cứu

BSCKI Lê Trần Anh Thi

Trưởng Khoa Nội Tổng Hợp Thần Kinh

BSCKI Nguyễn Thị Hương Thảo

Trưởng Khoa Nội Tim Mạch Lão Học

ThS.BS Trần Võ Vinh Sơn

     
     
BSCKI Trần Thị Xuân Lan TS.BS Huỳnh Văn Thưởng BSCKII Phạm Đình Chi

Trưởng Khoa Nội Cán Bộ

ThS.BS Mạc Văn Hòa

Trưởng Khoa Tim Mạch Can Thiệp

ThS.BS Phạm Công Nhựt

Trưởng Khoa Hồi Sức Tích Cực Và Chống Độc

TS.BS Nguyễn Lương Kỷ

 BSCKI Đỗ Duy Minh BSCKI Đỗ Duy Minh BSCKI Lưu Thị Thu Thủy

Trưởng Khoa Nhi

BSCKII Nguyễn Ngọc Huy

 

Trưởng Khoa Phẫu Thuật - Gây Mê Hồi Sức

BSCKI Đỗ Duy Minh

Trưởng Khoa Khám Bệnh

BSCKI Lưu Thị Thu Thủy

BSCKII Trịnh Ngọc Hiệp  BSCKII Trịnh Ngọc Hiệp BS. Lê Phú

Trưởng Khoa Ung Bướu

BSCKII Trương Vương Vũ

Trưởng Khoa Y Học Cổ Truyền

BSCKI Lê Bá Nguyễn

Trưởng Khoa Vật Lý Trị Liệu - Phục Hồi Chức Năng

BSCKI Nguyễn Ngọc Tuấn

BSCKII Ngô Thế Lâm
 BSCKII Ngô Thế Lâm BS. Lê Phú

Trưởng Khoa Ngoại Tổng Quát

BSCKII Ngô Thế Lâm

Trưởng Khoa Ngoại Thần Kinh - Sọ Não

 BSCKI. Nguyễn Minh Phước

Trưởng Khoa Ngoại Cột Sống

ThS.BS Trần Hoàng Mạnh

BSCKII Phan Hữu Chính
 BSCKII Phan Hữu Chính BSCKI Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trưởng Khoa Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình-Bỏng

ThS.BS Lê Minh Hoan

Trưởng Khoa Ngoại Lồng Ngực

ThS.BS Lê Viết Huấn

Trưởng Khoa Phụ Sản

BSCKII Phạm Hoàng Phong

  BSCKI Lê Phú

Trưởng Khoa Tai Mũi Họng

BSCKII Trần Văn Khen

Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt

BSCKII Nguyễn Đức Tuấn

Trưởng Khoa Mắt

BSCKI Lê Phú


                               KHỐI CẬN LÂM SÀNG

BSCKII Đỗ Tâm Thanh
 BSCKI Hà Văn Dương TS.BS Nguyễn Ngọc Xuân

Trưởng Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

BSCKII Đỗ Tâm Thanh

Trưởng Khoa Giải Phẩu Bệnh

BSCKI Hà Văn Dương

Trưởng Khoa Dược

TS.BS Nguyễn Ngọc Xuân

ThS.BS Võ Thị Hồng Hà
 ThS Dương Nữ Tường Vy ThS Dương Nữ Tường Vy

Trưởng Khoa Huyết Học Và Truyền Máu

ThS.BS Võ Thị Hồng Hà

Trưởng Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

ThS Dương Nữ Tường Vy

Trưởng Khoa Vi Sinh -  Ký Sinh Trùng

BSCKI Lê Thị Lan Anh

ThS Nguyễn Thị Thùy Châu

BSCKI Nguyễn Thị Thu Thảo

Trưởng Khoa Dinh Dưỡng

ThS Nguyễn Thị Thùy Châu

Trưởng Khoa Sinh Hóa

BSCKI Nguyễn Thị Thu Thảo

 

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ

 


 Giám đốc
BSCKII Phan Hữu Chính

Phó giám đốc
BSCKI Đặng Thị Thanh Dung

Phó giám đốc
BSCKII Phạm Đình Chi
 Điều dưỡng trưởng
CNĐD Lê Thị Thanh Hương

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHỈ ĐẠO TUYẾN 

 

 

Giám đốc

BSCKII Nguyễn Đắc Thuận 

 

 

 

 

 

Phó giám đốc

ThS.BS Bùi Thị Thanh Vinh

 


 

TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH BỎNG

 


Giám đốc
BSCKII Phan Hữu Chính

 

 
Phó Giám đốc
ThS.BS Lê Minh Hoan

 

 
 Trưởng Khoa
BSCKII Ngô Hải Quang
 
Trưởng Khoa
BSCKII Phạm Đình Thành

 

Điều Dưỡng Trưởng
CN Lê Việt hào

 

 

 LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

 

- Lãnh đạo Bệnh viện:

* Giám đốc:

BS Mai Ngọc Ánh
BS Lê Viết Định
BSCKI Nguyễn Văn Dũng

BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến

BSCKII Nguyễn Văn Xáng

 

* Phó Giám đốc:

BS. Nguyễn Văn Chỉ
BS. Đào Hoàng Hương
BS. Nguyễn Ngọc Hiền

DS. Trần Văn Thơ

Đ/c. Phạm Văn Gia

DS. Nguyễn Châu

BSCKII Trần Quỳnh Hoa

BSCKII Cao Việt Dũng

- Lãnh đạo các Khoa, Phòng:

Bà Thái Thị Lan

Nguyên Trưởng phòng Tổ Chức Cán Bộ

BSCKI. Ngô Thị Thanh Cảnh

Nguyên Trưởng phòng Tổ Chức Cán Bộ

BS Trần Thị Chính

Nguyên Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

BS Nguyễn Ngọc Anh

Nguyên Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

CN. Nguyễn Thị Bích Hải

Nguyên Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán

CN. Cao Thị Yến

Nguyên Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán

Đ/c. Nguyễn Hữu Tường

Nguyên Trưởng phòng Hành Chính Quản Trị

CN. Trần Thị Mịch

Nguyên Trưởng phòng Hành Chính Quản Trị

DS Trương Thị Anh Đào

Nguyên Trưởng phòng Vật Tư - Hành Chính Quản Trị

CN Phan Văn Lộc

Nguyên Trưởng phòng Điều Dưỡng

CN Bùi Thị Mai Thanh

Nguyên Trưởng Phòng Điều Dưỡng

BS. Đỗ Thục Hiền

Nguyên Trưởng khoa Cấp Cứu Trung Tâm

BSCKI Đỗ Thị Kim Loan

Nguyên Trưởng khoa Cấp Cứu

BSCKI. Mai Đình Trung

   Nguyên Trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực

và Chống Độc

BSCKII. Phạm Đình Chi

Nguyên Trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực và Chống Độc 

BS. Hoàng Thị Hội

Nguyên Trưởng khoa Nội AB

BSCKII Trần Quỳnh Hoa

Nguyên Trưởng khoa Nội Tổng Hợp Thần Kinh

BSCKI Lê Đình Đờn

Trưởng khoa Nội Tổng Hợp Thần Kinh

BS Trần Thị Nguyệt Hồng

Nguyên Trưởng khoa Nội C

BS. Nguyễn Thị Thơ

Nguyên Trưởng khoa nội Tim Mạch Lão Học

PGS.TS Trần Văn Huy

Nguyên Trưởng khoa Tim Mạch Lão Học

Bs Đinh Thị Kim Cúc

Nguyên Trưởng khoa Tâm Thần

BSCKII. Lê Thương

Nguyên Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát

BS. Hoàng Minh

Nguyên Trưởng khoa Ngoại Chấn Thương

BS Nguyễn Bá Thành

Nguyên Trưởng khoa Sản

BS. Trần Huy

Nguyên Trưởng khoa Sản

BS Lê Thị Thiện

Nguyên Trưởng Khoa Sản

BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyên Trưởng khoa Phụ Sản

BS. Võ Thanh Danh

Nguyên Trưởng Khoa Nhi

BSCKII. Nguyễn Đình Liên Cát

Nguyên Trưởng Khoa Nhi

BS. Trần Thị Huyền

Nguyên Trưởng khoa Khám

BS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nguyên Trưởng khoa Khám

BS Phạm Thị Xuyến

Nguyên Trưởng khoa Khám

BS. Vũ Văn Trinh

Nguyên Trưởng khoa Khám

BSCKI Quách Văn Hiển

Nguyên Trưởng khoa Ung Bướu

BS. Nguyễn Thị Minh Phương

Nguyên Trưởng khoa Y Học Cổ Truyền

BS. Vũ Thị Thu Yên

Nguyên Trưởng khoa Y Học Cổ Truyền

BS Mai Thị Ngọc Ánh

Nguyên Trưởng khoa Y Học Cổ Truyền

BSCKI Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Trưởng khoa Vật Lý Trị Liệu - Phục Hồi Chức Năng

BS. Võ Thị Hiệp

Nguyên Trưởng khoa Mắt

BS Hà Tuấn Huy

Nguyên Trưởng khoa Mắt

BS Kiều Xuân Cư

Nguyên Trưởng khoa Răng Hàm Mặt

BS. Thái Quang Minh

Nguyên Trưởng khoa Răng Hàm Mặt

BS. Lê Thanh Hân

Nguyên Trưởng khoa X quang

TS.BS. Lương Linh Hà

Nguyên Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

DS. Nguyễn Thị Cảnh

Nguyên Trưởng khoa Dược

DS. Nguyễn Thị Vân Hảo

Nguyên Trưởng khoa Dược

DS. Lê Thị Sa

Nguyên Trưởng khoa Dược

DS. Trần Văn Thơ

Nguyên Trưởng khoa Dược

DS. Nguyễn Châu

Nguyên Trưởng khoa Dược

BS Nguyễn Thị Minh Thu

Nguyên Phó Trưởng khoa Sinh Hóa

ThS. Nguyễn Thị Chung

Nguyên Trưởng khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

BSCKI Nguyễn Thị Thúy Ái

Nguyên Trưởng khoa Vi Sinh

BS. Trần Thị Chi

Nguyên Trưởng khoa Vi Sinh

BSCKI Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyên Trưởng khoa Phụ Sản

BSCKII Nguyễn Đông

Nguyên Trưởng khoa Truyền Nhiễm

ThS.BS. Lưu Thị Minh Hường

Nguyên Trưởng khoa Nội Tổng Hợp Thần Kinh

BSCKII Bùi Thị Minh Hải

Nguyên Trưởng khoa Phẫu Thuật - Gây Mê Hồi Sức

BSCKII Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng

BSCKII Nguyễn Khánh Nam

Nguyên Phó Giám đốc Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt

BSCKI Vương Thị Liên

Nguyên Trưởng khoa Y Học Cổ Truyền

CN Trần Thị Hương Thủy

Nguyên Trưởng phòng Điều Dưỡng

BSCKII Phạm Enga

Nguyên Trưởng Khoa Nhi

BSCKI Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

 BSCKII Trần Quốc Hiền

Nguyên Trưởng Khoa Ngoại Thần Kinh - Sọ Não 

 CN Lê Văn Thành

Nguyên Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán 

 BSCKI Trần Thị Xuân Lan

Nguyên Trưởng Khoa Nội Cán Bộ 

 BSCKI Nguyễn Ngọc Tuấn

 Nguyên Trưởng Khoa VLTL - PHCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 403273