Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
Danh sách bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại Khánh lê, được điều trị tại Bệnh Viện Đa Khoa Khánh Hòa

CẬP NHẬT LÚC 15H30 NGÀY 12/05/2018

stt

hoten

tuoi

ngaysinh

tengioi

diachi

 

1

Vy Quốc Đạt

72

01-Jan-46

Nam

Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục

Yên - Tỉnh Yên Bá

2

Hồ Tấn Đức

44

01-Jan-74

Nam

173/49 Phan Sào Nam - Phường 11

- Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Min

3

Nguyễn Thị Ngoc Minh

57

15-Apr-61

Nữ

Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục

Yên - Tỉnh Yên Bá

4

Phạm Văn Nhường

58

01-Jan-60

Nam

Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục

Yên - Tỉnh Yên Bá

5

Bn Nữ Không Rõ Tên

70

12-May-48

Nữ

Không Rõ

 

6

Hoàng Mạnh Thắng

64

01-Jan-54

Nam

Xã Minh Chuẩn - Huyện Lục Yên

- Tỉnh Yên Bái

7

Hoàng Đình Cường

61

01-Jan-57

Nam

Tổ 11 - Thị Trấn Yên Thế - Huyện

Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

8

Lưu Bảo Bảo

25

01-Jan-93

Nam

Phường 25 - Quận Bình Thạnh - Tp.

Hồ Chí Minh

9

Lý Xuân Đích

75

01-Jan-43

Nam

Xã Tân Lĩnh - Huyện Lục Yên -

Tỉnh Yên Bái

10

Nguyễn Thị Mễ

71

01-Jan-47

Nữ

Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục

Yên - Tỉnh Yên Bá

11

Cao Việt Khải

27

01-Jan-91

Nam

Hà Đông - Không Xác Định - Tp.

Hà Nội  TP. Hà Nội

12

Hoàng Thị Yên

51

01-Jan-67

Nữ

Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục

Yên - Tỉnh Yên Bá

13

Tăng Văn Thảo

81

01-Jan-37

Nam

Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục

Yên - Tỉnh Yên Bá

14

Lương Đình Lự

58

04-Dec-59

Nam

Thôn 7 - Xã Minh Chuẩn - Huyện

Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

15

Hoàng Thị Dũ

68

12-May-50

Nữ

Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

 

16

Hoàng Đình Vanh

70

12-May-48

Nam

Xã Minh Xuân - Huyện Lục Yên

- Tỉnh Yên Bá

17

Nông Thị Thinh

73

12-May-45

Nữ

Thôn 14 - Xã Minh Xuân - Huyện

Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

18

Nông Thị Lân

65

12-May-53

Nữ

Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

 

19

Đỗ Thị Xuân

70

23-Jul-47

Nữ

Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục

Yên - Tỉnh Yên Bá

20

Vi Hiển Đu

68

12-May-50

Nam

Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

 

21

Dương Văn Giờ

66

12-May-52

Nam

Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

 

22

Tăng Thị Lệ

72

12-May-46

Nữ

Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

 

23

Quốc Thị Sỉnh

65

01-Apr-53

Nữ

Xã Khánh Thiện - Huyện Lục Yên

- Tỉnh Yên Bái

24

Nguyễn Hồng Thái

58

01-Nov-59

Nam

Tổ 2 - Thị Trấn Yên Thế - Huyện

Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

25

Nguyễn Thị Bình

55

29-Oct-62

Nữ

Tổ 2 - Thị Trấn Yên Thế - Huyện

Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

26

Trần Thị Linh

49

01-Jan-69

Nữ

Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục

Yên - Tỉnh Yên Bá

27

Phạm Quang Tiến

55

16-Oct-62

Nam

Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục

Yên - Tỉnh Yên Bá

28

Hoàng Thượng Vịn

65

25-May-52

Nam

Xã Lâm Phượng - Huyện Lục Yên

- Tỉnh Yên Bái

29

Hoàng Văn Giắng

66

11-Mar-52

Nam

Xã Khánh Thiện - Huyện Lục Yên

- Tỉnh Yên Bái

5/14/2018

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 66944