Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
Thông báo Công khai nội dung thực hiện Đề tài khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh

  THÔNG BÁO

CÔNG KHAI NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÓNG CẮT (CUTTING BALLOON) TRONG CAN THIỆP TỔN THƯƠNG MẠCH VÀNH CANXI HÓA"

 

_____________________________________________________

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

19 Yersin, p.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

www.benhvienkhanhhoa.org.vn

https://www.facebook.com/benhvienkhanhhoa

 

12/9/2022 9:21:01 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN LỘC THỌ - NHA TRANG KHÁNH HOÀ - Tel: +84.258.3822175  Fax: +84.258.3812344 - Số lượt truy cập: 0