Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
Thông báo Công khai nội dung thực hiện Đề tài khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh

 THÔNG BÁO
CÔNG KHAI NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH "ƯNG DỤNG HỆ THỐNG PiCCO TRONG ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN CÓ HOẶC KHÔNG CÓ LỌC MÁU LIÊN TỤC"

_____________________________________________________

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

19 Yersin, p.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

www.benhvienkhanhhoa.org.vn

https://www.facebook.com/benhvienkhanhhoa

 

11/29/2022

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN LỘC THỌ - NHA TRANG KHÁNH HOÀ - Tel: +84.258.3822175  Fax: +84.258.3812344 - Số lượt truy cập: 0