Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
Thông điệp 5K và tài liệu Bluezone

THÔNG ĐIỆP 5K CỦA BỘ Y TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ TÀI LIỆU VỀ ỨNG DỤNG BLUEZONE 

a) Thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đăng tải tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=12_QnjCPHZ8 (video clip); https://vnanet.vn/vi/graphic/suc-khoe-7/chung-song-an-toan-voi- dai-dich-covid-19 5267695.html

b) Tài liệu về ứng dụng Bluezone:

- Tài liệu, poster, video clip sử dụng để đăng phát trên màn hình điện tử, cổng/trang thông tin điện tử, các trang fanpage trên mạng xã hội được đăng tải tại địa chỉ: https://bit.ly/tailieubluezone

- Các tài liệu tuyên truyền khác về ứng dụng Bluezone tham khảo tại địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn (chọn mục Tài liệu).

2/3/2021 2

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN LỘC THỌ - NHA TRANG KHÁNH HOÀ - Tel: +84.258.3822175  Fax: +84.258.3812344 - Số lượt truy cập: 0