Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
Đoàn giám sát Đề án 1816, Bệnh viện Vệ tinh

             

BỆNH VIỆN ĐÓN TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC GIÁM SÁT

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816 & ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH

CỦA BỘ Y TẾ VÀ CÁC BỆNH VIỆN HẠT NHÂN

GIAI ĐOẠN 2016-2020


Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Thực hiện chủ trương Đề án Bệnh viện vệ tinh (BVVT) giai đoạn 2013- 2020 và việc phê duyệt bổ sung chuyên khoa ưu tiên, danh sách BV tham gia đề án BVVT giai đoạn 2016-2020. Vừa qua Đại diện VP Bộ Y tế tại TPHCM do Ông Phan Công Chiến, Phó trưởng Đại diện- Phó phụ trách VP làm trưởng đoàn, cùng đoàn công tác BV Chợ Rẫy và BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, đã đến thăm và kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 và BVVT cho các gói phẫu thuật tim mạch trẻ em và chấn thương chỉnh hình.

Về phía tỉnh Khánh Hòa cùng với Đoàn Bộ Y tế có Sở Y tế gồm Lãnh đạo Sở và các Phòng chức năng có liên quan.

BVĐK tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian qua. Các đề án này đã mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân và cán bộ y tế tại Bệnh viện. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện cũng còn một vài vướng mắc về thuốc, vật tư y tế liên quan đến phẫu thuật….Lãnh đạo các cấp đã cùng phối hợp tháo gỡ một vài cơ chế, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân, giảm thiểu việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên gây tình trạng quá tải cho các bệnh viện hạt nhân./.


 

6/16/2020

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 403323