Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
CHÚC MỪNG BỔ NHIỆM & TÁI BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trân trọng chúc mừng các cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm và tái bổ nhiệm nhằm phát triển tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân. Nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ tháng 5/2020,

* BỔ NHIỆM

1. GĐBV- BSCK2. Phan Hữu Chính kiêm GĐ Trung tâm dịch vụ y tế;

2. BSCK2. Nguyễn Đắc Thuận - GĐ Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến;

* TÁI BỔ NHIỆM

1. BSCK2. Lưu Thị Thu Thủy - Trưởng khoa Khám bệnh;

2. Ths. Dương Nữ Tường Vi- Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

3. CN Võ Văn Tuấn - Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật- Gây mê hồi sức.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

5/4/2020 8

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 206536