Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU PHÍ GIỮ XE

         

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THU PHÍ GIỮ XE

Trong thời gian qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa có nhận được một số thắc mắc của Quý khách về việc tự tăng giá gửi xe.

Ngày 17/4/2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã mời Cty TNHH Phát triển Châu Á Việt (công ty hợp đồng bãi giữ xe) họp để giải quyết các thắc mắc của khách hàng. Đại diện Cty đã nhận thấy một số sai sót trong quản lý và cam kết sẽ kiểm tra giám sát việc thu phí đúng giá quy định được niêm yết theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Nhằm đảm bảo quyền lợi Quý khách, nay Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa xin trân trọng thông báo:

- Quý khách trả tiền trông giữ xe đúng quy định niêm yết.

- Mọi phản ánh, thắc mắc của Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại HOTLINE 0983593878 & 0829882345

 Rất mong sự hợp tác của Quý khách.

 TRÂN TRỌNG CÁM ƠN VÀ THÔNG BÁO

 

 

4/21/2020

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 206380