Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

        

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

GÓI THẦU THUỐC, THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG ỨNG THUỐC SỬ DỤNG ĐẾN 30/04/2020

 

GÓI THẦU DUNG DỊCH SÁT KHUẨN

 

GÓI THẦU THUỐC DOPAMIN 200mg/5ml, THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG ỨNG THUỐC SỬ DỤNG TRONG 02 THÁNG

 

4/9/2020 9

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 206506