Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO MỜI THẦU VTYT KT CAO

   

ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm VTYT KT cao dùng trong tim mạch can thiệp, chấn thương chỉnh hình, thần kinh - cột sống và mổ tim hở năm 2019-2020" với nội dung: Công văn đính kèm.

10/7/2019 4:58:40 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 441913