Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO GIA HẠN GÓI THẦU DSA

  THÔNG BÁO GIA HẠN GÓI THẦU

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo gia hạn gói thầu Mua sắm, cung cấp và lắp đặt Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (Máy DSA) với nội dung: Công văn đính kèm.

10/7/2019 4:55:32 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 441962