Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN

 THÔNG BÁO
BÁN THANH LÝ TÀI SẢN THEO HÌNH THỨC NIÊM YẾT GIÁ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo Bán thanh lý tài sản "Máy móc văn phòng, thiết bị y tế đã qua sử dụng" với nội dung: Công văn đính kèm.

9/18/2019 3:37:28 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 441972