Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 520
 
Y Tế Cộng Đồng
Lớp truyền thông phòng chống HIV/AIDS

TỔ CHỨC LỚP TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN NĂM 2019

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí Thư khóa IX về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”.
Phối hợp trách nhiệm giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan đơn vị trong việc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Lúc 14g00 ngày 25/6/2019 Văn phòng Đảng ủy Khối phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức LỚP TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TRONG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA.

Thông qua các hoạt động thông tin, giáo dục, các hình thức truyền thông, đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động, …sẽ tuyên truyền giáo dục nhằm cung cấp kiến thức để thay đổi về hành vi dự phòng lây nhiễm HIV trực tiếp cho cộng đồng, tăng cường nâng cao nhận thức, ý thức thay đổi hành vi có hại, duy trì hành vi an toàn, dự phòng lây nhiễm HIV cho người có HIV; người nghiện sử dụng ma túy hiểu được lợi ích của việc điều trị HIV/AIDS, điều trị Methadone để ngày càng có nhiều người sử dụng dịch vụ này.

Đồng thời đội ngũ Công chức, Viên chức, Người lao động… giúp những người có hành vi nguy cơ và người dân trong tỉnh nắm bắt thông tin và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ liên quan đến phòng, chống và điều trị HIV/AIDS.

Với những kiến thức và kỹ năng truyền thông đã từng trải nghiệm trong nhiều năm, báo cáo viên - BS. Huỳnh Văn Vọng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa, đã mang đến lớp học những kiến thức được cập nhật mới trong phòng chống và điều trị HIV/AIDS, không khí học tích cực cho tất cả học viên.

Khép lại chương trình truyền thông của báo cáo viên, các Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa hứa hẹn sự nhiệt tình hợp tác trong các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh nhà./.

- P.CĐT -

6/26/2019

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 305810