Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
Công bố đáp ứng yêu cầu tổ chức TH

 

CÔNG BỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
TỔ CHỨC THỰC HÀNH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa công bố đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hành: Đại học (Y đa khoa/ Y khoa, điều dưỡng đa khoa, điều dưỡng sản phụ khoa), cao đẳng( điều dưỡng đa khoa, hộ sinh, dược, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật phục hồi chức năng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số người giảng dạy đạt yêu cầu… (Xem chi tiết các file đính kèm)

Bản công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 

 

12/17/2018 4:58:25 P

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 147407