Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
 

KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

          Trưởng khoa

   BSCKI Đỗ Duy Minh

Phó trưởng khoa

 

BSCKI Phạm Ngọc Hạnh

 

 

Phó trưởng khoa

.

BSCKI Bùi Thị Hồng Nhung

 

 

 

 

 

        
        Điều dưỡng trưởng

 

CN Võ Văn Tuấn

 

Nhân lực : 61 :

-        BS sau đại học, CK1 :03

-         BS chuyên ngành gây mê (CKÐH) : 03

-         KTVGM : 09

-         CNGM : 1 (Ðang học)

-         ÐDTH : 35 (19 dụng cụ viên, 2 hành chánh ,14 ÐD Hồi sức)

-         CNÐD : 1 (Ðang học)

 -         HL : 9

  

 

  

              Gmhs mổ lấy thai

              Khoa Gmhs 1990

             Tiếp nhận viện trợ

 

* Cơ sở vật chất :

-       6 phòng mổ với 10 máy gây mê tự động và hiện đại.

-      3 phòng hồi sức với 15 giường bệnh xoay chuyển và điều khiển tự động

-      4 máy cắt đốt hiện đại

-      4 máy Monitoring Siemens, 2 máy theo dõi SPO2

 

-      Máy nội soi tán sỏi

 

-      Và một số trang thiết bị hiện đại khác

 

* Ðã ứng dụng các tiến bộ KHKT mới trong gây mê, gây tê phục

 

vụ phẫu thuật, phục vụ tốt nhân dân tỉnh nhà, và đã phối hợp làm

 

việc chuyển giao kỷ thuật hàng năm với các đoàn phẫu thuật trong

 

và nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, lập được nhiều

 

thành tích cứu sống bệnh nhân, cụ thể mỗi năm khoa đều đạt tập

 

thể lao động xuất sắc, nhận được nhiều bằng khen và giấy khen

 

của tỉnh, sở, bệnh viện.

 

 

 

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN LỘC THỌ - NHA TRANG KHÁNH HOÀ - Tel: +84.258.3822175  Fax: +84.258.3812344 - Số lượt truy cập: 0