Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
 

KHOA CẤP CỨU


Trưởng Khoa
BSCKII LÊ TRẦN ANH THI

 


Phó Trưởng Khoa
BSCKII HUỲNH THỊ XUÂN HOAĐiều Dưỡng Trưởng
CNĐD LÊ THỊ THU HUYỀN

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CẤP CỨU

I.                  Lịch sử phát triển khoa :

-         Trước 2008 tất cả bệnh nhân cấp cứu vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa được tiếp nhận, xử trí và chăm sóc tại khoa Khám – Cấp cứu.

-         Hòa cùng sự phát triển của bệnh viện và trước tình hình bệnh nhân vào cấp cứu ngày càng đông nên tháng 8 năm 2008 khoa Cấp Cứu ra đời tách ra từ khoa Khám – Cấp cứu.

-         Trung tâm 115 ra đời và hoạt động lồng ghép với khoa Cấp cứu cũng  từ đây.

II.               Nhân sự:

-         Tổng số nhân viên: 48

 

-         Trong đó:    

     + Bác sĩ: 07 (01Ths.BS, 02BS.CKI, 04BS đa khoa).

+ Điều dưỡng: 31(02CNĐD, 04 Y sĩ, 01 NHS, 01 KTV, 01ĐDCĐ, 22 ĐDTH.

+ Hộ lý, y công: 10 (06 hộ lý, 04 Y công).

-         Trưởng khoa: BS.CKI Lê Trần Anh Thi

-         Điều dưỡng trưởng khoa: CN Kiều Thị Thư

III.           Chức năng nhiệm vụ:

-          Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu từ ngoài vào và các bệnh nhân từ bệnh viện hoặc trung tâm y tế tuyến dưới chuyển đến để cấp cứu.

-          Cùng với Trung tâm cấp cứu 115 cấp cứu bệnh nhân tại cộng đồng trong địa bàn thành phố Nha Trang.

 

VI.      Hoạt động của khoa:

-         Với chỉ tiêu bệnh viện giao khoa Cấp cứu là 75.000  lần khám bệnh /năm, khoa Cấp cứu luôn hoàn thành vựợt mức kế hoạch được giao.

-         Cùng phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân tại cộng đồng.

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 336732