Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


Trưởng phòng
 

 

 


Phó trưởng phòng

 BSCKI Lê Bá Nguyễn

 


Phó trưởng phòng

 

 

 

 

 Phó trưởng phòng

ThS.BS Võ Quang Minh Hiếu

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Hiện tại phòng có 4 bộ phận:

*  Văn thư sự vụ.

* Thống kê kế hoạch, ứng dụng tin hoc.

* Lưu trữ, thư viện, y tế cơ quan

 
 

Khi bệnh viện phát triển thành bệnh viện Khu vực Nam Trung bộ, phòng KHTH sẽ tách và hình thành thêm một phòng mới đó là phòng Chỉ đạo tuyến-Đào tạo- Hợp tác quốc tế.Dù hoạt động của phòng thế nào, các thế hệ nhân viên của phòng  không quên một thời đã từng sống và làm việc ở một phòng chức năng của bệnh viện, phòng không trực tiếp điều trị bệnh nhân, nhưng hiệu quả công tác đều có tác động đến việc cứu chữa bệnh nhân. Ba mươi năm qua phòng KHTH đã đóng góp nhiều thành tích to lớn vào sự trưởng thành và lớn mạnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trên đà phát triển thành bệnh viện khu vực và Trung tâm chuyên sâu của ngành.

Tổ vi tính

Y tế cơ quan

Lưu trữ Hồ sơ

 

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP BỆNH VIỆN.

 

  
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN LỘC THỌ - NHA TRANG KHÁNH HOÀ - Tel: +84.258.3822175  Fax: +84.258.3812344 - Số lượt truy cập: 0