Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
 

      CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ      
- CHỦ TỊCH:

BS. Nguyễn Văn Xáng

Đ/c Đinh Tấn Hùng

 

 

 

 

- PHÓ CHỦ TỊCH:

 

Đ/c Lê Bá Nguyễn

 

- ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ:

 

BS. Nguyễn Văn Xáng

Đ/c Mạnh Thị Minh tâm

Đ/c Lưu Thị Thu Thủy

 

 

     

- ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

 
Đ/c 
ThS.BS Võ Thị Hồng Hà
Đ/c Võ Thị Hồng Hà

 Đ/c Kiều Phước Hiệp
 
Đ/c 

Đ/c Nguyễn Thị Hương Thảo

 Đ/c Nguyễn Huy Đoàn
 
Đ/c Trần Minh Tuân

Đ/c Huỳnh Trần Trung Bảo

 Đ/c Dương Nữ Tường Vy

            
 Đ/c Võ Thị Mỵ Kiều

   


ỦY BAN KIỂM TRA:


- Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra:         - Đ/c Đinh Tấn Hùng

- Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra: - Đ/c Lê Thị Thu Hòa

- Ủy Viên Ủy Ban Kiểm Tra:              - Đ/c Lê Thị Thanh Hương
                                                            - Đ/c Nguyễn Trương Trung Hiếu                            
                                                            - Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt
 


 

CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2016-2018

 

- Tổ Công Đoàn Phòng Tổ Chức Cán Bộ:

   + Tổ trưởng: Hoàng Thị Hoa

- Tổ Công Đoàn Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp:

   + Tổ trưởng: Trần Thị Thanh Thảo

   + Tổ phó: Lê Thị Hồng Vân

- Tổ Công Đoàn Phòng Chỉ Đạo Tuyến Và Phòng Quản Lý Chất Lượng:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Thị Trung

- Tổ Công Đoàn Phòng Tài Chính Kế Toán:

   + Tổ trưởng: Mạnh Thị Minh Tâm

   + Tổ phó: Nguyễn Thị Nguyệt

- Tổ Công Đoàn Phòng Điều Dưỡng và Phòng Công Tác Xã Hội

   + Tổ trưởng: Lê Đình Anh

- Tổ Công Đoàn Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế:

   + Tổ trưởng: Võ Hùng Long

   + Tổ phó: Trần Quang Trung

- Tổ Công Đoàn Phòng Hành Chính Quản Trị:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Thị Nam

   + Tổ phó: Trần Võ Khải Anh

- Tổ Công Đoàn khoa Nội Tổng Hợp Thần Kinh:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Dư Diệu Hằng

   + Tổ phó: Phan Thị Nhật Khoa

- Tổ Công Đoàn khoa Nội Cán Bộ:

   + Tổ trưởng: Mạc Văn Hòa

   + Tổ phó: Nguyễn Thị Thu Trang

- Tổ Công Đoàn khoa Nội Tim Mạch Lão Học:

   + Tổ trưởng: Trần Thị Như Nam

   + Tổ phó: Nguyễn Thị Thu Trâm

- Tổ Công Đoàn khoa Nhi:

   + Tổ trưởng: Đỗ Thanh Toàn

   + Tổ phó: Lại Thị Thùy

- Tổ Công Đoàn khoa Hồi Sức Tích Cực Và Chống Độc:

   + Tổ trưởng: Lê Viết Cường

   + Tổ phó: Cao Thị Hoàng Dung

- Tổ Công Đoàn khoa Khám:

   + Tổ trưởng: Vĩnh Tuấn Huy

   + Tổ phó: Nguyễn Văn Long

- Tổ Công Đoàn khoa Cấp Cứu:

   + Tổ trưởng: Bùi Văn Bảo

   + Tổ phó: Hồ Lê Hồng Quyên

- Tổ Công Đoàn khoa Chấn Thương Chỉnh Hình – Bỏng:

   + Tổ trưởng: Ngô Hải Quang

   + Tổ phó: Mai Trần Hồng Phượng

- Tổ Công Đoàn khoa Ngoại Thần Kinh:

   + Tổ trưởng: Trần Văn Đại Dương

   + Tổ phó: Phạm Thị Hồng

- Tổ Công Đoàn khoa Ngoại Tổng Quát:

   + Tổ trưởng: Trần Ngọc Hải

   + Tổ phó: Lê Thị Thanh Hoài

- Tổ Công Đoàn khoa Ngoại Cột Sống:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Tuấn

   + Tổ phó: Hồ Thị Linh

- Tổ Công Đoàn khoa Gây Mê Hồi Sức:

   + Tổ trưởng: Phạm Ngọc Hạnh

   + Tổ phó: Lê Thị Thu Trang

- Tổ Công Đoàn khoa Phụ Sản:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Lê Minh Đạt

   + Tổ phó: Nguyễn Thảo Loan

- Tổ Công Đoàn khoa Ung Bướu:

   + Tổ trưởng: Đoàn Văn Biên

   + Tổ phó: Phạm Thị Thu Thảo

- Tổ Công Đoàn khoa Mắt:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Thúy Trinh

   + Tổ phó: Võ Thị Khánh Trang

- Tổ Công Đoàn khoa Răng Hàm Mặt:

   + Tổ trưởng: Đinh Nhật Rol

   + Tổ phó: Trịnh Thị Hoài Vy

- Tổ Công Đoàn khoa Tai Mũi Họng:

   + Tổ trưởng: Trần Văn Khen

   + Tổ phó: Trương Thị Lệ Thủy

- Tổ Công Đoàn khoa Giải Phẫu Bệnh:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thu Uyên

   + Tổ phó: Mai Thị Thanh Bình

- Tổ Công Đoàn khoa Y Học Cổ Truyền:

   + Tổ trưởng: Vũ Thị Hải

   + Tổ phó: Hoàng Thủy Linh

- Tổ Công Đoàn khoa Phục Hồi Chức Năng – Vật Lý Trị Liệu:

   + Tổ trưởng: Đào Duy Thành

   + Tổ phó: Lê Thị Khánh Nam

- Tổ Công Đoàn khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẫn:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Minh Hải

   + Tổ phó: Trần Thị Minh Nguyệt

- Tổ Công Đoàn khoa Dinh Dưỡng:

   + Tổ trưởng: Lương Thị Oanh

- Tổ Công Đoàn khoa Dược:

   + Tổ trưởng: Lê Thị Kim Thoa

   + Tổ phó: Phạm Thị Bích Thủy

- Tổ Công Đoàn khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Lê Thanh Quyên

   + Tổ phó: Nguyễn Thị Minh Thùy

- Tổ Công Đoàn khoa Huyết Học và Truyền Máu:

   + Tổ trưởng: Lê Thị Thu Thảo

   + Tổ phó: Trần Thị Kim Hạnh

- Tổ Công Đoàn khoa Vi Sinh:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tươi

   + Tổ phó: Đặng Thị Kim Nhi

- Tổ Công Đoàn khoa Sinh Hóa:

   + Tổ trưởng: Huỳnh Thị Kim Liên

   + Tổ phó: Hồ Thị Vân Thanh

- Tổ Công Đoàn Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế:

   + Tổ trưởng: Trần Thị Phương Thảo

   + Tổ phó: Nguyễn Thị Thúy Liên

- Tổ Công Đoàn khoa Tim Mạch Can Thiệp:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Minh Khoa

   + Tổ phó: Nguyễn Thị Thùy Dung

- Tổ Công Đoàn khoa Ngoại Lồng Ngực:

   + Tổ trưởng: Nguyễn Đình Huy

   + Tổ phó: Ngô Thị Phương Trinh

 

  
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 0