Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
 

           PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘITrưởng Phòng
ThS. Đoàn Thị Thùy Loan

                  

 

Thành lập ngày 30/12/2013 và bắt đầu hoạt động 01/01/2014, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tuy mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ trong việc thăm hỏi, tặng quà và hổ trợ cho bệnh nhân nghèo gặp khó khăn, góp phần động viên tinh thần bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

 

THƯ NGỎ

 

 

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG TIẾP SỨC BỆNH NHÂN NGHÈO

 

 

 

   Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;

 

 

   Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế;

 

 

   Căn cứ Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa;

 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, số 1465/QĐ-BVĐKT ngày 30/12/2013 Ban Giám Đốc bệnh viện quyết định thành lập Phòng Công tác xã hội.

Hiện tại Phòng có 4 thành viên:

 + 01 CNĐD: Đoàn Thị Thùy Loan - Trưởng Phòng

 + 01 ĐD: Trịnh Phương Thùy - Nhân viên

 + 01 CNCĐ CTXH: Võ Huỳnh Huyền - Nhân viên 

 + 01 CN CTXH: Lê thị Ngọc Ánh - Nhân viên 

 

 

 

 

Chức năng và nhiệm vụ của phòng Công tác xã hội

(Theo thông tư Số: 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015. Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội tại bệnh viện).

A. Chức năng: Phòng Công tác xã hội có chức năng cung cấp các dịch vụ về công tác xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám, chữa bệnh.

B. Nhiệm vụ:

1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về Công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh) bao gồm:

 a) Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

b) Tổ chức thăm hỏi người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

c) Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;

d) Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);

e) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện; 

2. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

b) Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

c) Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo;

d) Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

đ) Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

e) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

3.Vận động tài trợ, hỗ trợ nhân viên y tế và đào tạo, bồi dưỡng:
Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

4. Hỗ trợ nhân viên y tế:

a) Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

b) Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

5. Đào tạo, bồi dưỡng:

a) Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;

b) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội;

6. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

7. Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).

 

                                                          

                                                                     Trưởng phòng

                                                                                                 CN Đoàn Thị Thùy Loan

 

  
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 0